Vi kan ventilation

Vi är verksamma i stockholmsområdet

Ring ossMaila oss

OVK

Information om Obligatoriskt ventilationskontroll

Syftet med OVK-besiktningen är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs.

Mer om regler kring OVK kan du läsa på Boverkets hemsida.

Vid varje OVK ska följande kontrolleras:

- Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden

- Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga

- Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett

Vid den första besiktningen ska dessutom kontrolleras att:

- Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanden:

- Kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk

- Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat

Olika typer av ventilationssystem

S-ventilation = Självdragsventilation


F-ventilation = Mekanisk frånluftsventilation


FT-ventilation= Mekanisk från- och tilluftsventilation

FX-ventilation = F-ventilation med återvinning


FTX-ventilation = FT-ventilation med återvinning

Hur ofta ska en OVK utföras?

3 år.

Gäller för: Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader oavsett typ av ventilationssystem

3 år.

Gäller för: Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. Ft-, och FTX-ventilation

6 år.

Gäller för: Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, och FX-ventilation

Endast en första besiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Gäller för: En- och tvåbostadshus med FX-, FT- och FTX-ventilation

Kontakta oss nedan för offertförfrågan.

Namn

E-post

Telefonnummer

Fastighetsägare

Antal lägenheter

Fastighetens adress

Fastighetsbeteckning

Typ av ventilationssystem

Övriga kommentarer