79 & Park

Arbetets omfattning:
Luftbehandlings installationer i projektet 79 & Park, Nyproduktion av 187 lägenheter samt Förskola och lokaler. 

Uppdatering: Kompletteringar och injustering samt OVK-besiktning pågår/kvarstår

Beställare:
Vår Beställare. Oscar Properties Bygg AB
Byggherre: Oscar Properties AB
Entreprenads form: Generaalentreprenad
Entreprenad tid: Aug 2016 – Juni 2018.