Adam och Albin

Vi har fått i uppdrag att utföra anpassning av en restaurang. Ny frånluftfläkt samt en imkanal ska installeras.

För att få en del av meterialet på plats har vi använt oss av Stockholms Helikoptertjänst för att lyfta från Norrmalmstorg till taket.