Akelius Skogås

Vi har fått i uppdrag av Akelius att installera nya takluckor och rensluckor samt utföra OVK-besiktning av bostadshus i Skogås. Rensning av kanaler och fläktar samt injustering av luftflöden ska utföras.

Vi har också fått uppdrag att åtgärda anmärkningar från OVK-besiktningen. Till exempel inbyggd köksventilation, saknade fönsterventiler, felaktiga don och spisfläktar.