Björknäs, Saltsjö Boo

Arbetets omfattning
Luftbehandlingsinstallationer i lägenheter vid totalrenovering. Byte av ventilationsaggregat rörande FX och FTX system. Injustering av luftflöden och OVK besiktning efter slutförd renovering.

Beställare
Kungsfiskaren Bygg & Fastighet AB

Byggherre
Diligentia Bostäder AB

Byggtid
Byggstart Januari 2013
Klart April 2014

Boendeinformation
--