Brf. Solhjulet

Arbetets omfattning:
OVK- besiktningar åt Brf. Solhjulet, 701 lägenheter

Beställare: 
Brf. Solhjulet’

Utförande. Sep 2016 – Feb 2017-