Bro Prästgård

Arbetets omfattning:
Luftbehandlings installationerna i projektet, Bro Prästgård – Nyproduktion av 180 lägenheter  i 9st huskroppar.

Beställare:

Serneke Bygg Öst AB

Byggherre: AB Upplands- brohus
Entreprenads form: Totalentreprenad.
Entreprenad tid: Jan 2017 – Maj 2018.