Hörningsnässkolan

Arbetets omfattning
Luftbehandlingsinstallationer vid ombyggnad av skolkök och matsal.

Beställare
PO Service Bygg & Måleri AB

Byggherre
HUGE Fastigheter

Byggtid
Byggstart April 2013
Klart September 2013

Boendeinformation
--