Holmvägen, Upplands Väsby

Arbetets omfattning

Utbyte av gammalt luftbehandlingsaggregat, Rengöring av kanalsystem, Injustering av luftflöden och OVK!

Beställare
Akelius Fastigheter

Byggherre
Akelius Fastigheter

Utförandetid
augusti 2014 - December 2015

Boendeinformation