KV Kvasten 6

Arbetets omfattning:
Luftbehandlings installationer i projektet KV. Kvasten 6 – Eataly – Ombyggnadsarbeten/hyresgästanpassning för ny verksamhet.

Beställare: 
Stomberg

Byggherre: AB Huvudstaden
Entreprenads form: Generalentreprenad
Entreprenad tid: Feb 2017 – Sep 2017.