KV Sabbatsberg 18, Tegners Tors

Vi har fått i uppdrag att utföra luftbehandlings installationerna i projektet KV Sabbatsberg 18, Tegners Torn. Nyproduktion av 42 st lägenheter.

Vår beställare: Serneke Bygg Öst AB Stockholm
Byggherre: AB Svenska Bostäder
Entreprenadens form: Totalentreprenad
Entreprenadens tid: