Kevinge Strand

Arbetets omfattning
Totalentrereprenad.
Luftbehandlingsinstallationer vid nybyggnad av bostadshus. Installation av nytt FTX-system för respektive lägenhet.

Beställare
Kungsfiskaren Bygg & Fastighet AB

Byggherre
Ahlm Fastigheter AB

Byggtid
Byggstart April 2013
Klart Januari 2014

Boendeinformation
--