Kungliga Vetenskaps Akademin (KVA)

Arbetets omfattning
Generalentrereprenad.
Ombyggnad av luftbehandlingsinstallationer i befintliga kontorslokaler.

Beställare
Kungliga Vetenskaps Akademin

Byggherre
Delad Entreprenad, AG Project-Consult AB

Byggtid
1/8-2013 - 1/11 2013

Boendeinformation
--