Kv. Molde 2

Arbetets omfattning
Totalentrereprenad.
Luftbehahandlingsinstallationer vid ombyggnad av lägenheter. Installation av nya FTX-aggreget till lägenheterna, installation av till- och frånluftskanaler i lägenheter samt don och spiskåpor. Injustering av luftflöden.

Beställare
Kungsfiskaren Bygg & Fastighet AB

Byggherre
AB Svenska Bostäder

Byggtid
Juni 2013 - Juli 2014

Boendeinformation
--