Kv. Ormen Större 1

Arbetets omfattning
Luftbehandlingsinstallationer vid ombyggnad av lägenheter. Installation av nya FTX-aggregat till lägenheter, installation av till- och frånluftskanaler i lägenheter samt montering av don och spiskåpor. Injustering av luftflöden. Utföra OVK besiktning efter färdigställande. Projektering  (Metator VVS Konsult)

Beställare
Familjebostäder AB

Byggherre
BTH Bygg AB

Byggtid
Start Oktober 2013 -->