Luftinjustering

En ventilationsanläggning måste alltid vara rätt injusterad för att rätt funktion ska uppnås. Styrning/Automatik måste injusteras, luftflöden måste mätas och justeras, fläktaggregat måste rengöras. En felaktigt injusterad ventilationsanläggning kan förorsaka högre energikostnader, fuktskador m m. Kontakta oss om du vill ha din ventilationsanläggning injusterad.