Nacka Sportcentrum

Arbetets omfattning
Partring Projekt,
Utförande av luftbehandlingsentreprenad i samråd efter framtagna handlingar. installation av 5 st luftbehandlingsaggregat, samt kanalsystem i idrottshall och omklädningsrum mm.

Beställare
Nacka Kommun

Byggherre
NCC Constructions Sverige AB

Byggtid
September 2014 - Februari 2015

Boendeinformation