Radon

Radon är en ädelgas som ingår i en naturligt förekommande sönderfallskedja som utgår från uran-238. Radonet bildas när radium sönderfaller, och ämnet sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallatomer, radondöttrar. Radondöttrarna följer med inandningsluften och strålningen som de avger kan skada lunga och luftrör. Radium finns naturligt i marken och gasen som bildas kan ta sig upp till markytan och in i byggnader. 

Radon i inomhusluft kan också komma från byggnadsmaterial eller hushållsvatten. Det luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Gränsvärdet för radon i luften är idag 200 Bq/m3. För att bestämma vilka åtgärder man ska vidta för att få ner radonhalterna måste man först ta reda på hur höga dem är, och sedan ta reda på varifrån radonet kommer. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att mäta och åtgärda eventuella radonproblem.


Läs mer om radon på Strålsäkerhetsmyndigheten’s hemsida  eller på BoVerkets hemsida!