Norra Parken

Vi har fått i uppdrag att utföra luftbehandlings installationerna i projektet Norra Parken. Entreprenaden omfattar nybyggnad av lägenheter med FTX-system inklusive styr.

Vår beställare: Serneke Bygg Öst AB
Byggherre: BRF Norra Parken 1 Näsby Slottspark
Entreprenadens form: Totalentreprenad 
Entreprenadens tid: