NK 2020

Vi har fått i uppdrag att utföra luftbehandlings installationerna i projektet NK 2020. Entreprenaden omfattar ombyggnad av ventilationsinstallationer i butiker mm. samt byte av don, fläktar och aggregat.

Vår beställare: Stombergs AB
Byggherre: Hufvudstaden
Entreprenadens form: Generalentreprenad 
Entreprenadens tid: