Vi kan ventilation

Vi är verksamma i stockholmsområdet

Ring ossMaila oss

Våra referenser

NK Saluhall

Vi har fått i uppdrag att utföra luftbehandlings installationerna i projektet NK Saluhall. Ombyggnad av NK Saluhalls i nedre källarplan. Byte av fläktar, rivning av befintlig installation samt utföra nya installationer.

Vår beställare: Stombergs

Byggherre: Hufvudstaden AB

Entreprenadens form: Utförandeentreprenad

KV Sabbatsberg

Vi har fått i uppdrag att utföra luftbehandlings installationerna i projektet KV Sabbatsberg 18, Tegners Torn. Nyproduktion av 42 st lägenheter.

Vår beställare: Serneke Bygg Öst AB Stockholm

Byggherre: AB Svenska Bostäder

Entreprenadens form: Totalentreprenad

Bro Prästgård

Arbetets omfattning: Luftbehandlings installationerna i projektet, Bro Prästgård – Nyproduktion av 180 lägenheter i 9st huskroppar.

Uppdatering: Kompletteringar och injustering samt OVK-besiktning pågår/kvarstår

Vår Beställare: Serneke Bygg Öst AB

Byggherre: AB Upplands- brohus

Entreprenads form: Totalentreprenad.

Entreprenad tid: Jan 2017 – Maj 2018.

79 & Park

Arbetets omfattning: Luftbehandlings installationer i projektet 79 & Park, Nyproduktion av 187 lägenheter samt Förskola och lokaler.

Uppdatering: Kompletteringar och injustering samt OVK-besiktning pågår/kvarstår

Vår Beställare. Oscar Properties Bygg AB

Byggherre: Oscar Properties AB

Entreprenads form: Generaalentreprenad

Entreprenad tid: Aug 2016 – Juni 2018.

Holmvägen, Upplands Väsby

Arbetets omfattning: Utbyte av gammalt luftbehandlingsaggregat, Rengöring av kanalsystem, Injustering av luftflöden och OVK!

Vår Beställare: Akelius Fastigheter

Byggherre: Akelius Fastigheter

Entreprenads form: Totalentreprenad.

Utförandetid: Augusti 2014 - December 2015

Nacka Sportcentrum

Arbetets omfattning: Partring Projekt. Utförande av luftbehandlingsentreprenad i samråd efter framtagna handlingar. installation av 5 st luftbehandlingsaggregat, samt kanalsystem i idrottshall och omklädningsrum mm.

Vår Beställare: Nacka Kommun

Byggherre: NCC Constructions Sverige AB

Entreprenads form: Totalentreprenad.

Utförandetid: September 2014 - Februari 2015

KVA, Kungliga Vetenskapsakademin

Arbetets omfattning: Utförande av luftbehandlingsentreprenad. Leverans och montering av nytt aggregat, samt montage av nytt kanalsystem i befintliga kontorslokaler.

Vår Beställare: Kungliga Vetenskaps Akademin

Entreprenads form: Generalentrereprenad.

Utförandetid: Oktober 2014 - Februari 2015

OVK Täby

Arbetets omfattning: Rensning av kanalsystem, injustering av luftflöden och OVK besiktning i 400 lägenheter!

Vår Beställare: Akelius

Byggherre: Akelius

Utförandetid: Augusti 2014 -->

Fabriksparken

Vi har fått i uppdrag att utföra luftbehandlings installationerna i projektet Fabriksparken i Sundbyberg. Nyproduktion av 149 lägenheter, 4 radhuslägenheter samt garage.

Vår beställare: Serneke Bygg Öst AB Stockholm

Entreprenadens form: Totalentreprenad

Byggherre: Skandia Fastigheter

Akelius Skogås

Vi har fått i uppdrag av Akelius att installera nya takluckor och rensluckor samt utföra OVK-besiktning av bostadshus i Skogås. Rensning av kanaler och fläktar samt injustering av luftflöden ska utföras.

Vi har också fått uppdrag att åtgärda anmärkningar från OVK-besiktningen. Till exempel inbyggd köksventilation, saknade fönsterventiler, felaktiga don och spisfläktar.

OVK Årgången

Arbetets omfattning: OVK-besiktning av totalt 183 st lägenheter och 5 st lokaler. I samband med OVK-besiktningen utförde vi en enklare injustering och rengöring av frånluftsdon i kök, badrum och WC.

KV. Novan

Vi har utfört luftbehandlings installationer i projektet KV. Novan som omfattade nybyggnad av en butik, Swedol, och ett gym, Nordic Wellness.

Vår beställare: Ängby Byggnads AB