OVK-Besiktning

Obligatoriskt ventilations­kontroll

Vår ambition är att utföra pålitliga ventilationskontroller till rimliga priser. Vi kontrollerar alla typer av fastigheter så som lägenhetshus, skolor, villor, diverse lokaler, kontor mm. Ingen fastighet eller kund är för liten eller för stor för oss och du blir alltid bemött på samma sätt oavsett.

Syftet med OVK-besiktningen är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs.

Mer om regler kring OVK kan du läsa på Boverkets hemsida.

Vid varje OVK ska följande kontrolleras:

Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden

Instruktioner och skötselanvisningar finns lättillgängliga

Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett

Vid den första besiktningen ska dessutom kontrolleras att:

Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanden:

Kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk

Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat

Olika typer av ventilationssystem

S-ventilation = Självdragsventilation

F-ventilation = Mekanisk frånluftsventilation

FT-ventilation = Mekanisk från- och tilluftsventilation

FX-ventilation = F-ventilation med återvinning

FTX-ventilation = FT-ventilation med återvinning

Hur ofta ska en OVK utföras?

3 år
Gäller för: Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader oavsett typ av ventilationssystem. Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. Ft- och FTX-ventilation.

6 år
Gäller för: Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F- och FX-ventilation.

Endast en första besiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.
Gäller för: En- och tvåbostadshus med FX-, FT- och FTX-ventilation.

Kontakta oss för offertförfrågan

Offertformulär

Södra Ventilations Gruppen AB

Vi på Södra Ventilations Gruppen AB strävar efter att vara det självklara valet för alla som behöver hjälp med ventilationstjänster inom Stockholmsområdet.

Fakturering

Fakturor skickas till: faktura@svgab.se

Anbud

Anbudsförfrågningar skickas till: anbudsfraga@svgab.se

Önskar du komma i kontakt med oss direkt?

Vi kan ventilation Södra Ventilations Gruppen AB