Installation & Entreprenad

Ventilationsentreprenader i nya och befintliga byggnader.

Installation och entreprenad

Södra ventilationsgruppen kan ventilation. Vi levererar allt från första ide till färdig installation där vi erbjuder såväl specialtjänster som helhetslösningar, från design och projektering till installation, drift och underhåll i stor Stockholm.

Vi arbetar ständigt förbättringar och kompetensutveckling för att uppnå våra kvalitetsmål. Genom hög service och stort engagemang i kombination med bred kompetens inom ventilation vill vi uppnå en förbättrad inomhusmiljö för våra kunder.

Genomförande av entreprenad och installation

När en ventilationsentreprenad ska genomföras ser vi till att redan från början ha ett nära samarbete med beställare och projektledare. Vi tillsätter en projektledare och en ledande montör som kommer följa hela projektets gång från beställning till färdig entreprenad.

Södra ventilations gruppen ser alltid till att lämna erforderligt material så som egenkontroller och drift och underhållsinstruktioner efter utfört arbete.

Kontakta oss för offertförfrågan

Offertformulär

Södra Ventilations Gruppen AB

Vi på Södra Ventilations Gruppen AB strävar efter att vara det självklara valet för alla som behöver hjälp med ventilationstjänster inom Stockholmsområdet.

Fakturering

Fakturor skickas till: faktura@svgab.se

Anbud

Fakturor skickas till: anbudsfraga@svgab.se

Önskar du komma i kontakt med oss direkt?

Vi kan ventilation Södra Ventilations Gruppen AB